+385 (0)98 759 887

Prigovori

Pretraga nekretnina

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrašača

Sukladno čl.8. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, NN 125/07-isp., NN79/09, NN89/09-isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti, u pisanom obiliku na adresu:

ADRIATICA d.o.o.
Petra Grubišića 5
22000 Šibenik
Hrvatska

ili

na fax broj: +385 (0)22 212 122
odnosno e-mail adresu: adriatica@adriatica-nekretnine.hr

Na sve zaprimljene prigovore odgovorit ćemo pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

ADRIATICA d.o.o.
Željka Skračić, direktor